DENÍK NEMOCÍ A LÉČENÍ

Deník nemocí a léčení představuje novou elektronickou aplikaci, která vznikla na podporu chovatelů pro zefektivnění zdravotního managementu stád dojeného skotu. Tato aplikace je umístěna na webovém portálu Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. https://www.cmsch.cz/laboratore/pristup-k-datum-z-ku/ a je volně dostupná všem chovatelům dojeného skotu.

Aplikace je opatřena Univerzálním klíčem diagnóz ICAR a nabízí uživateli užitečné funkce, které usnadní každodenní chovatelsko-zootechnickou práci a zásadně zlepší přehled o zdravotním stavu stáda i každého jednotlivého zvířete. Aplikace také umožňuje chovateli mít perfektní přehled o léčbě zvířat, použitých léčivech a jejich spotřebě a v neposlední řadě umožňuje sledovat i ekonomické ukazatele, např. náklady na léčbu vybraného onemocnění.

Mezi nejdůležitější pozitivní efekty po zavedení této aplikace patří ekonomičtější a hlavně racionální využívání léčiv, zejména antibiotik, v chovech dojeného skotu.
Praktické postupy využití této webové aplikace jsou zpracovány v nově vydané metodice se stejným názvem, která  právě prochází certifikačním procesem.

HÁJEK, Michal, HŘEBEN, František, LIPOVSKÝ, David., ZAVADILOVÁ, Ludmila, BAUER, Jiří, FLEISCHER, Petr, KRPÁLKOVÁ, Lenka, STANĚK, Stanislav, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa a PECHOVÁ, Alena.

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s., VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI, VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ V BRNĚ a VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO.

Deník nemocí a léčení. Česká republika. Software 16206. 2016-04-13.

VÚŽV v.v.i. > Věda populárně