Ochmelené krmné směsi pro prasata

7.3.2023

Chmel je především znám jako nepostradatelná složka piva, která dává tomuto nápoji nezaměnitelné vlastnosti. Chmel je však využíván také ve farmacii, kosmetice a dalších odvětvích. Po staletí je znám svými pozitivními účinky na zdraví v mnoha směrech. Hořké látky z chmele zvyšují chuť k jídlu, mají uklidňující účinky a pomáhají při poruchách spánku. Četné studie prokázaly, že chmel […]

Možnosti snížení produkce skleníkových plynů na mléčných farmách

20.2.2023

Přežvýkavci, jako jsou krávy a ovce, jsou zodpovědní za značnou část světových emisí skleníkových plynů. Přežvýkavci produkují tyto plyny převážně ve formě metanu, který vzniká v trávicí soustavě v průběhu mikrobiálního trávení přijaté potravy, tedy v průběhu tzv. enterické fermentace. Metan uvolněný přímo dojnicemi při enterické fermentaci tvoří okolo 60 % celkových emisí skleníkových plynů z mléčné farmy. Produkce […]

Traditional Farmers‘ Day in Velká Chyška near Pacov

1.12.2022

The already traditional and successful Farmers‘ Day in Velká Chyška took place on Tuesday, 8th November, 2022 in Velká Chyška near Pacov. The seminar was organised by the Czech Technology Platform for Agriculture in cooperation with the Institute of Animal Science and the Agricultural Cooperative Velká Chyška. The seminar was focused on new regulations and […]

Commemorative plaque for the Institute of Animal Science

1.12.2022

Dean of the Faculty of Engineering of Czech University of Life Sciences Prague,  Assoc. Prof. Jiří Mašek, M.S., Ph.D. awarded a commemorative plaque to the Institute of Animal Science Uhrineves on the occasion of the 70th anniversary of the Faculty of Engineering founding for long-term cooperation in the development of scientific research activities.