Public nature trail in Netluky

20.7.2023

The Institute of Animal Science (IAS) Prague – Uhříněves has prepared a public nature trail in Netluky. There are three stops along the footpath from Uhříněves to Netluky near the farm and one stop in front of the Old Court in Netluky.

Science in the Fields and Stables or The Story of Food

27.6.2023

The popular educational trail „Science in the Fields and Stables – The Story of Food“ takes place once a year, always in June. The eleventh edition of the „Story of Food“, which is organised annually by the Institute of Animal Science, along with the company Selgen and University of Life Sciences in Prague, was a […]

Kudy z nudy: Jak obohatit prostředí zvířat ve velkochovech?

2.6.2023

Obohacené prostředí (angl. enrichment) je jednou z cest k lepšímu životu „domácích nemazlíčků“ prostřednictvím podnětů, které zvířeti v jinak chudém a nudném prostředí umožní projevit své druhově typické chování anebo zapojit činorodost a kreativitu. Obecně má obohacení prostředí, včetně hraček, potenciál pozitivního dopadu na dvě z pěti oblastí welfare (chování, mentální stav) hospodářských zvířat. Nepřímo může působit i na […]

We wish you a beautiful Easter, the spring festival

6.4.2023

The Easter is a time of folk customs to welcome the spring. Nowhere else do Easter eggs have such a strong tradition as in the Czech Republic. Lenka Volková works at the Animal Science Institute in Uhříněves, Prague, and for more than 14 years she has been devoting her free time to decorating Easter eggs […]

Ochmelené krmné směsi pro prasata

7.3.2023

Chmel je především znám jako nepostradatelná složka piva, která dává tomuto nápoji nezaměnitelné vlastnosti. Chmel je však využíván také ve farmacii, kosmetice a dalších odvětvích. Po staletí je znám svými pozitivními účinky na zdraví v mnoha směrech. Hořké látky z chmele zvyšují chuť k jídlu, mají uklidňující účinky a pomáhají při poruchách spánku. Četné studie prokázaly, že chmel […]

Možnosti snížení produkce skleníkových plynů na mléčných farmách

20.2.2023

Přežvýkavci, jako jsou krávy a ovce, jsou zodpovědní za značnou část světových emisí skleníkových plynů. Přežvýkavci produkují tyto plyny převážně ve formě metanu, který vzniká v trávicí soustavě v průběhu mikrobiálního trávení přijaté potravy, tedy v průběhu tzv. enterické fermentace. Metan uvolněný přímo dojnicemi při enterické fermentaci tvoří okolo 60 % celkových emisí skleníkových plynů z mléčné farmy. Produkce […]