69. výroční zasedání evropské federace věd o zvířatech (EAAP)

Konference EAAP se uskutečnila ve středisku Valamar v Dubrovníku, pořádá ji Evropská komise pro živočišnou výrobu a je každým rokem vždy největší akcí toho druhu. VÚŽV je jedinou institucí z ČR, která je  členem organizace EAAP. Delegovaný zástupce Ing. Radko Loučka, CSc. se aktivně zúčastnil nejen s přednáškou a posterem, ale byl také delegován na Valnou hromadu EAAP.

Na konferenci se prezentovalo 1178 účastníků z 60 zemí, bylo předneseno 692 referátů a vyvěšeno 452 posterů. Jednalo se v 71 sekcích.

Na Valné hromadě EAAP byla zhodnocena celá akce, byl vyhlášen nejlepší poster a proběhla volba místa příštího zasedání.  70. výroční zasedání EAAP bude v belgickém Ghentu.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality