Mezinárodní workshop Votris v Baisogale

Pracovníci VUŽV se účastnili dalšího pracovního setkání v litevské Baisogale pořádaného minulý týden v rámci mezinárodního projektu Votris. Hostitelská úloha  tentokrát připadla na  litevský Výzkumný ústav pro živočišnou výrobu, který je součástí Lithuanin University of Health Sciences.  Důležitým bodem workshopu byla mezinárodní konference za účasti zástupců výzkumných institucí z Litvy, Polska, Holanska, Bulharska a České republiky, dále pak Ministerstva zemědělství Litvy a zástupců zemědělských firem. Součástí programu byla prezentace jednotlivých ústavů a následná diskuze o možnostech systému transferu znalostí z výzkumu do praxe v jednotlivých zemích.

Projekt „VOTRIS – Transfer of good practices within vocational trainings in scientific institutions of agricultural sector“ je evropským projektem typu Erasmus +. Hlavním cílem projektu je posílení mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností týkajících se systému transferu znalostí z výzkumu do praxe. Projekt je realizován formou pracovních setkání v partnerských zemích, kde se jednotlivé organizace prezentují a vyměňují zkušenosti v oblasti poradenství a přenosu vědeckých poznatků do praxe. Nedílnou součástí workshopů se staly komentované exkurze do místních farem či provozů.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality