Kolekce českých plemen králíků na výstavě Náš chov 2018

Ve dnech 4. až 7. října 2018 měli návštěvníci národní výstavy Náš chov v Lysé nad Labem možnost vidět v expozici Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v hale A1  jedinečnou kolekci všech českých plemen králíků. Dozvěděli se co je Národní program, co jsou genetické zdroje a která další plemena hospodářských zvířat jsou zařazena do Národního programu.

Jako genetický zdroj je zařazeno sedm plemen králíků, vyšlechtěných v bývalém Československu:

český strakáč – varianta černá (ČSč), český luštič (Čl), český albín (ČA), český červený (Čč) , český černopesíkatý Ččp), moravský modrý (Mm), moravský bílý hnědooký (Mbh).

O vystavená plemena králíků byl velký zájem, zejména ze strany rodičů s dětmi.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality