Mezinárodní workshop Research in Pig Breeding

Již patnáctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding se uskutečnil 18. října 2018 v příjemném prostředí penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici.  Workshop uspořádalo oddělení chovu prasat VÚŽV v Kosteleci nad Orlicí. 

Přivítali jsme účastníky nejen z České republiky, ale také z Německa, Slovenska, Řecka a Španělska. Jako každý rok, i letos měli všichni účastníci možnost vybrat z prezentací a posterů ten, který byl, podle jejich hodnocení, nejlepší.

Nejvíce hlasů za ústní prezentaci získal Joaquín Miguel z firmy Magapor S.L. ze Španělska za příspěvek „Post cervical artificial insemination: advantages and critical points”. V posterové sekci byl jako nejlepší zvolen poster „Pork fatty acid composition of Mangalitsa breed“, jehož autorem byl Ing. Ivan Imrich, Ph.D. reprezentující Slovenskou zemědělskou univerzitu v Nitře.

Workshop slouží nejen k získávání nových poznatků z oblasti chovu prasat, ale je také příležitostí k přátelskému setkávání, většina z účastníků přijíždí opakovaně, rádi se vracejí a oceňují přátelskou a domáckou atmosféru setkání.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality