100 let chovu zvířat a historie výzkumu pro jeho podporu

V letošním roce si připomínáme 100. výročí vzniku Československa. Významné historické jubileum je spjato se dnem 28. října 1918, kdy byl vyhlášen samostatný československý stát. Pro Českou republiku je 28. říjen dnem státního svátku  a příležitostí k oslavám a vzpomínkovým akcím. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., se připojil k těmto oslavám a stal se součástí „Společného století“.

V úterý 6. listopadu 2018 uspořádal VÚŽV slavnostní konferenci s názvem “100 let chovu zvířat a historie výzkumu pro jeho podporu“.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., byl po celé období své existence součástí města Uhříněves, později městské části Praha 10 a 22. Velká část jeho zaměstnanců byla a je obyvateli Uhříněvsi.  V úvodním, velmi krásném projevu Ing. Martin Turnovský také řekl:

„VÚŽV je kromě bohaté vědecké činnosti i nositelem historického kulturního dědictví našich předků díky areálu zámku, ve kterém sídlí. Pro město Uhříněves a blízké okolí se stal VÚŽV důležitým zaměstnavatelem jak ve vědeckých profesích, tak i v zemědělské výrobě.  VÚŽV je uznávanou autoritou na poli vědy a každé město by si mělo svých autorit vážit. Myslím, že se tomu tak děje i na půdě naší městské části. Řada vynikajících vědců a vedoucích pracovníků jsou zároveň občany mající bydliště v Uhříněvsi a naše město si jich váží, stejně jako těch, kteří zde bydliště nemají, anebo již nejsou mezi námi. Důkazem je i obsáhlá kapitola v knize Uhříněves a okolí, vydané v roce 2014 ku příležitosti 100 let povýšení Uhříněvsi na město, ve které jsou připomenuti někteří významní vědci a ředitelé ústavu, mnohdy i v jedné osobě.“ Děkujeme Ing. Martinu Turnovskému za jeho podporu.

V dalších referátech slavnostní konference zazněly prezentace změn a úspěchů výzkumu, které se udály v chovu hospodářských zvířat, ve výživě, genetice, reprodukci, plemenitbě, technologii chovu a etologii.

 

Konference se zůčastnili zástupci ministerstva zemědělství, městské části Praha Uhříněves, spolupracujících univerzit a společností, obyvatelů města Uhříněvsi a bývalých i současných zaměstnanců VÚŽV, více než 80 účastníků.

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality