STOP PRO ZDRAVÍ POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNÉMU SYNTETICKÉMU BARVIVU VAJEČNÝCH ŽLOUTKŮ

Dnes již není sporu o tom, že vejce jsou nejkvalitnější potravinou živočišného původu. Tato vysoká kvalita vajec je běžně znehodnocována přídavkem živočišných tuků do krmných směsí, ale i syntetickým barvivem kantaxantinem, E 161g. Ten je podle orgánů EU potenciálně nebezpečný pro zdraví člověka. Při překročení povolené koncentrace hrozí ukládání krystalů kantaxantinu v oční sítnici. Kantaxantin nesmí přijít přímo do žádné potraviny s výjimkou Štrasburských párků, kde je jeho množství omezeno nařízením. Uvedené barvivo je přidáváno téměř do všech krmných směsí pro intenzivní chovy slepic v klecích a na podestýlce, ale jak zjistil dTest – Nezávislé testy, poměrně často i do krmných směsí pro volné chovy a byl prokázán i ve vzorku tzv. omega vajec. Ta se prodávají za vysoké ceny a lidé je kupují v domnění, že prospívají svému zdraví.  Ve VÚŽV v Praze Uhříněvsi proběhla řada pokusů s obohacováním vajec přírodními zdroji karotenoidů luteinu a zeaxantinu a souběžně s tím lipofilními vitaminy. Pro chovy bez pastevního výběhu se nejvíce osvědčila moučka z aksamitníku, která silně zvýší uvedené cenné látky ve vejci a současně obarví žloutek, a to při zvýšených nákladech jen 0,10 Kč/vejce.  Ověřená technologie Přírodní zdroje karotenoidů v krmných směsích pro slepice byla v roce 2017 smluvně předána farmě Dvořák Zlatníky – Hodkovice, stejně jako v předchozích letech certifikovaná metodika zaměřená na pastevní chov slepic, kde dochází k navýšení koncentrace vitaminů a karotenoidů ve vejcích.
Farma Dvořák Zlatníky je v ČR hlavním průkopníkem obohacených vajec z podestýlkového chovu a chovu slepic na pastvě. Nadále spolupracuje s VÚŽV  na sledování obsahu vitaminů a karotenoidů v krmivech a vejcích.

VÚŽV v.v.i. > Věda populárně