Farmářský den ve Velké Chyšce

V úterý 27. listopadu 2018 pořádá Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška  již tradiční FARMÁŘSKÝ DEN v kulturním domě ve Velké Chyšce.

Zveme Vás na velmi zajímavou prezentaci Ing. Jan Klíra, CSc. o novém znění standardu DZES 5, zaměřeného na ochranu půdy proti erozi, účinné od 1. ledna 2019, které bylo předmětem novely, a to nařízením vlády č. 126/2018 Sb., Ing. Jana Syrůčka, Ph.D. o využití ukazatele IOFC v managementu stád dojeného skotu a další velmi zajímavé prezentace.

Pozvání na Farmářský den přijal prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., propagátor a popularizátor vědy, který v letošním roce získal „Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) za popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“, s přednáškou o geneticky modifikovaných krmivech.

Pozvánka

 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce