Popularizace vědy směrem k veřejnosti

Hlavní náplní činnosti VÚŽV je základní a aplikovaný výzkum v oblastech genetiky a šlechtění zvířat, reprodukce, výživy, kvality živočišných produktů, etologie, technologií chovů, managementu stád a ekonomiky výroby. 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality