Oponentní projednání výzkumných zpráv ve VÚŽV

Ve dnech 15. a 16. ledna 2019 se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi konalo oponentní projednání periodických a závěrečných zpráv za přítomnosti spoluřešitelů, oponentů, spolupracujících firem, organizací a zástupců zemědělských družstev.

Oponenti periodických a závěrečných zpráv se ve svých posudcích zaměřili především na zhodnocení dosažených cílů, ekonomických a dalších přínosů výsledků projektů.

QJ1510144
Výzkum genetických vztahů mezi dlouhověkostí, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí.
Odpovědný řešitel Ing. Ludmila Zavadilová, CSc.

QK1810253
Navýšení spolehlivosti celostátního genomického hodnocení dojeného skotu zařazením krav s domácí užitkovostí do genotypované referenční populace.
Odpovědný řešitel prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc.

QJ1510139
Celostátní informační systém genetického hodnocení hospodářských zvířat.
Odpovědný řešitel prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc.

QJ1510141
Vývoj systému genetického hodnocení a optimalizace šlechtitelských postupů v populaci koní v České republice.
Odpovědný řešitel Ing. Zdena Veselá, Ph.D.

 

 

QJ1610489
Výskyt genetických faktorů pro infekční odolnost u vybraných plemen mléčného skotu
Odpovědný řešitel prom. biol. Karel Novák        

QJ1510138
Inovace biotechnologií v reprodukci hospodářských zvířat
Odpovědný řešitel 
prof. Jaroslav Petr, DrSc.

QK1810137
Omezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí
Odpovědný řešitel Ing. Radko Loučka, CSc.

QJ1610390
Ustájení prasnic zajišťující welfare i ekonomiku
Odpovědný řešitel  RNDr. Illmann Gudrun, CSc.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality