Hosté z Harper Adams Univesity Newport na farmě v Netlukách

Na farmě v Netlukách, účelovém hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., jsme ve středu 10. dubna 2019 přivítali hosty Dr Jane Eastham  a Dr Sarah Paron z Harper Adams Univesity  Newport, přední univerzitou ve Velké Británii, a doc. Jindřicha Špičku a Ing. Josefa Krause, Ph.D. z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Současné ekonomické ukazatele v chovu skotu a podmínky podnikání v této oblasti byly zajímavými diskutovanými tématy pro všechny zúčastněné strany. Diskuze probíhala také na téma spolupráce VUŽV s podnikatelskými subjekty, současné trendy v chovu skotu v oblasti welfare a technologie a dodavatelsko-odběratelské vztahy v mlékárenském průmyslu.

 

 

 

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality