Nominace exponátu v soutěži o nejlepší vystavený exponát Zlatá medaile ANIMAL TECH

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se v rámci mezinárodního veletrhu pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH zúčastnil soutěže o nejlepší vystavený exponát Zlatá medaile ANIMAL TECH. Do soutěže byly přihlášeno celkem 30 výrobků. Jako jediný výzkumný ústav přihlásil VÚŽV dva exponáty, a to Hák na pánevní zavěšení jatečných půlek skotu a Vzduchový filtr pro chovy prasat snižující emisní zátěž. Druhý z výrobků byl odbornou soutěží vybrán do užšího výběru a získal nominaci na hlavní cenu.


Nominovaný exponát „Vzduchový filtr pro chovy prasat snižující emisní zátěž“ byl navržen ve spolupráci s výrobcem AGE, s.r.o. Jde o jednoduché odlučovací zařízení připojitelné bez úprav ke stávajícím ventilačním automatikám a využitelné u starších i nových provozů.

Finanční podporu projektu, v rámci kterých byly vytvořeny oba exponáty, poskytla Technologická agentura České republiky TA ČR GAMA.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality