PASTEVNÍ VÝKRM KOHOUTKŮ NOSNÝCH LINIÍ

Alternativní systémy chovu, kde jsou více zohledněny přirozené potřeby zvířat, se poslední dobou stále častěji objevují v centru zájmu západní veřejnosti, která tuto skutečnost promítá do svých spotřebních preferencí. Volné systémy chovu kuřat masného typu zahrnují různorodou skupinu způsobů a podmínek chovu. Řadí se mezi ně i ekologický chov, kde jsou již dané podmínky striktně legislativně vymezeny. Požadavky na tento typ výkrmu směřují ekologický chov spíše k využití hybridů s nižší intenzitou růstu, které jsou dobře adaptovatelné na chov mimo halu.  Pomalu rostoucí kuřata se mnohem lépe přizpůsobují variabilním vnějším podmínkám a jejich maso může vykazovat vlastnosti prospěšné pro lidské zdraví.  Jako pomalu rostoucí kuřata lze použíti kohoutky nosných hybridních linií, pro které se v současné praxi nenachází žádné využití, což v dnešní době představuje vážný etický problém. Využití těchto kohoutků pro pastevní výkrm by bylo jeho možným řešením.

Aktuální metodika, která byla vypracovaná na toto téma, přináší nové informace o užitkovosti a kvalitě masa kohoutků nosné hybridní kombinace Dominant chovaných v mobilních boxech na pastevním porostu a rozšiřuje tak znalosti v oblasti této varianty výkrmu.

VÚŽV v.v.i. > Věda populárně