9. ročník naučné stezky PŘÍBĚH POTRAVIN pro žáky základních škol

V pátek 7. června 2019 navštívilo farmu Netluky 464 žáků z 12 základních škol!  Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Selgen, a.s. a Česká zemědělská univerzita v Praze organizovala již 9. ročník popularizační akce, naučné stezky  „Věda na polích a ve stájích“ s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality