Nukleový chov přeštického černostrakatého prasete v Kostelci nad Orlicí

Pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí chová od roku 2009 přeštické černostrakaté prase, původní plemeno, vzniklé v západních Čechách, zejména v podhorské oblasti Přešticka, Domažlicka a Klatovska. Pracoviště je zapojeno do programu ochrany genetických zdrojů jako specializované pracoviště pro kryokonzervaci spermatu a dalších biologických materiálů. V roce 2016 byl chov uznán jako nukleový šlechtitelský chov k produkci plemenných prasniček a kanečků pro obnovu vlastního chovu i pro potřeby dalších chovatelů.

V chovu je 17 plemenných prasnic a na inseminační stanici je umístěno 9 kanců.  Inseminační dávky jsou distribuovány chovatelům, část z nich je také využita pro výzkumné účely v rámci řešených projektů. Další aktivitou spojenou s chovem přeštického prasete je kryokonzervace semene kanců, kvalita zmrazených inseminačních dávek uložených v kryobance je průběžně ověřována. Od kanců plemene přeštické černostrakaté bylo v roce 2017 z konzervačního chovu na inseminační stanici kanců VÚŽV v Kostelci nad Orlicí vyprodukováno 400 inseminačních dávek pro přímé použití, které byly z části distribuovány do chovů genetických zdrojů a 1580 pejet kryokonzervovaných pro uložení v genobance.

 


Dne 8. srpna 2019 se uskutečnil na pracovišti v Kostelci nad Orlicí za přítomnosti výzkumných a odborných pracovníků pracovní workshop s profesionální fotodokumentací přeštického prasete.

 


 

Přeštické černostrakaté prase

  • kombinovaný užitkový typ masosádelný
  • typické černostrakatým zbarvením, s širokou a krátkou hlavou, s klopenýma ušima
  • prasnice dosahují hmotnosti 215-235 kg, kanci 260-280 kg
  • prasnici se narodí 8 až 11 selat v jednom vrhu
  • pomalejší růst a vyšší schopnost ukládání tuku ve svalovině přispívá k výborným chuťovým vlastnostem masa

Více na genetickezdroje.cz

VÚŽV v.v.i. > Aktuality