Výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti

Zveme Vás na panelovou výstavu o rostlinách, zvířatech a mikroorganismech na střešní terasu Národního zemědělského muzea v Praze. Výstava od 10. září až do 31. října stručně představuje téma zemědělské rozmanitosti, jejího významu pro lidstvo i způsoby, jak se genetické zdroje rostlin, živočichů a mikroorganismů uchovávají pro budoucí generace. Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů − Výzkumným ústavem rostlinné výroby, který spravuje genetické zdroje rostlin a mikroorganismů, Výzkumným ústavem živočišné výroby (genetické zdroje zvířat) a dalšími partnery Národního programu.

 

 

Termín konání:
10. 9. 2019 – 31. 10. 2019

 


Výstava


 

Více také na:
https://www.nzm.cz/akce/vystava-geneticke-zdroje-klic-k-zemedelske-rozmanitosti

 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce