Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2019

Dne 25. září 2019 uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. ve spolupořadatelství Vědeckého výboru výživy zvířat a Ministerstva zemědělství konferenci s s názvem: „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2019“. Tématem konference bylo pěstování a využití luskovin, produkce zelené hmoty a semene u vybraných odrůd lupiny bílé, ekonomický efekt podávání krmných směsí s obsahem lupinového šrotu u drůbeže v provozních podmínkách a možnosti využití lupiny bílé v dietách brojlerových králíků.


Konference se zúčastnilo více než 62 posluchačů z vysokých škol, výzkumných ústavů, zástupců ministerstva zemědělství, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a zemědělské odborné praxe.


 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality