Tradiční bonitace nukleového chovu přeštického černostrakatého prasete v Kostelci nad Orlicí

V areálu pracoviště chovu prasat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kostelci nad Orlicí se 26. září 2019 uskutečnila již tradiční bonitace nukleového chovu přeštického černostrakatého prasete, původního plemene, které vzniklo v západních Čechách, zejména v podhorské oblasti Přešticka, Domažlicka a Klatovska. Pracoviště je zapojeno do programu ochrany genetických zdrojů jako specializované pracoviště pro kryokonzervaci spermatu a dalších biologických materiálů.


Bonitační komise byla tvořena pracovníky Chovservisu a.s. Hradec Králové a Plemenářských služeb, a.s. Otrokovice (ISK Salaš u Velehradu). Po prohlídce stájí bylo komisi předvedeno 10 prasnic a prasniček a 1 kaneček. Komise zdůraznila zejména vynikající exteriér a kondici předváděných zvířat a také zlepšení reprodukční užitkovosti.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě akce, a to jak zaměstnancům oddělení chovu prasat v Kostelci, zejména ing. Janě Truněčkové, ale také studentům kostelecké střední zemědělské školy, kteří v rámci odborné praxe pomohli s přípravou zvířat.


Pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí chová od roku 2009 přeštické černostrakaté prase, v roce 2016 byl chov uznán jako nukleový šlechtitelský chov k produkci plemenných prasniček a kanečků pro obnovu vlastního chovu i pro potřeby dalších chovatelů.

Náš chov

VÚŽV v.v.i. > Aktuality