1. místo za posterovou prezentaci na 12th International Symposium “Modern Trends in Livestock Production” v Srbsku

Ing. Jaroslava Bělková, Ph.D. získala 1. místo za nejlepší vědeckou práci prezentovanou formou posteru „Pig production in the Czech Republic – requirements for farrowing management in highly proliferative sows“ na 12th International Symposium “Modern Trends in Livestock Production”, který se konal ve dnech 8. až 11. října 2019 v Bělehradě.


Prvním místem v posterové prezentaci získala Ing. Jaroslava Bělková, Ph.D. bezplatný registrační poplatek na příštím vědeckém sympoziu pořádaném Institutem pro živočišnou výrobu v Bělehradě.

Gratulujeme.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality