Včela kraňská na národní výstavě Náš chov v Lysé nad Labem

Ve dnech  3. až 6. října měli návštěvníci Národní výstavy hospodářských zvířat Náš chov v Lysé nad Labem možnost navštívit společnou expozici Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. a Výzkumného ústavu včelařského. V expozici se návštěvníci seznámili nejen s informacemi o chovu včel, jejich významu pro zemědělství, ale především o včele kraňské, genetického zdroje zvířat.


Návštěvníci měli také možnost ochutnat a zakoupit různé včelí produkty. Zájemcům byly poskytnuty informace o tom, co je Národní program, co jsou genetické zdroje a která další plemena hospodářských zvířat jsou zaražena do  Národního programu ochrany genetických zdrojů zvířat.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality