Mezinárodní workshop „RESEARCH IN PIG BREEDING“

Již šestnáctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding se uskutečnil ve dnech 24. a 25. října 2019 v příjemném prostředí penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici. Workshop pořádalo oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, workshopu se účastnili nejen vědečtí a výzkumní pracovníci z České republiky, ale i z Německa. Téma workshopu bylo zaměřeno na současný stav i perspektivy v chovu prasat u nás i v zahraničí, genetiku, výživu i reprodukční parametry, ale také na veterinární problematiku chovu prasat.


I v letošním roce  měli všichni účastníci možnost vybrat  nejlepší poster a nejlepší ústní prezentaci.

Nejvíce hlasů za ústní prezentaci získal zástupce Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně MVDr. Zdeněk Fajt, Ph.D. za příspěvek „Salt poisoning in wild pig´s pet piglet”.

V posterové sekci byl jako nejlepší zvolen poster „Sensory perception of pork meat from boars processed by different cooking methods“, jehož autorem byla Ing. Kateřina Zadinová, Ph.D. z České zemědělské univerzity v Praze.

Workshop splnil očekávání všech účastníků, umožnil předávání nových poznatků i jejich využití. Přispěl k získání nových kontaktů a navázání nové spolupráce v oblasti výzkumu chovu prasat.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality