Tradiční seminář doktorandů ve VÚŽV

Dne 14. listopadu 2019 se ve velké zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. uskuteční tradiční seminář doktorandů. Účelem setkání je informovat o postupu prací a výsledcích dosažených v rámci doktorandského studia. Doktorandi ve svých prezentacích seznámí přítomné nejen s tématem disertační práce, ale především s postupem prací na řešení, plánem na následující období, publikační aktivitou za dobu trvání studia, absolvované kurzy, stáže.


SEMINAR 2019

Jednacím jazykem semináře je angličtina.


 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce