Tradiční seminář doktorandů ve VÚŽV

Dne 14. listopadu 2019 se ve velké zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. uskutečnil tradiční seminář doktorandů. Doktorandi druhého ročníku studia a výše prezentovali průběh a výsledky svého studia za uplynulý rok, zodpovídali dotazy nejen odborné poroty, ale i publika.


Na závěr semináře byla udělena „Cena poroty“ za nejlepší prezentaci výsledků Ing Kláře Laloučkové.

 

 

 

 

 

 

 


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality