Nabízíme pracovní pozice ošetřovatel/ka hospodářských zvířat a dojič/ka

Farma Netluky, účelové a experimentální zázemí Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou, umožňuje i ověřování technologií a aplikací výzkumných poznatků přímo v praxi a jejich demonstraci v rámci aktivit pro pedagogické účely a osvětu chovatelské a poradenské praxe.


Farma se zaměřuje na pěstování obilovin a krmných plodin pro živočišnou výrobu, chová všechny kategorie plemen skotu holštýnské a české strakaté (telata, mladý skot, dojnice, býci ve výkrmu) a plemena zvířat zařazených do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat MZe ČR – česká červinka, český strakatý skot a přeštické černostrakaté prase (VÚŽV je garantem a koordinátorem tohoto programu).

OŠETŘOVATEL/KA a DOJIČ/KA

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality