Smutná zpráva

S velkým zármutkem jsme v průběhu vánočních svátků přijali smutnou zprávu, že nás opustil náš spolupracovník, významný odborník na problematiku ekonomiky živočišné výroby, Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.


Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. pracoval ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. od roku 1999. Jeho vědeckovýzkumná a odborná činnost byla zaměřena především na problematiku ekonomiky živočišné výroby, v posledních patnácti letech pak i na otázky související se vstupem a členstvím ČR v EU z hlediska agrárního sektoru, s ekonomickým a ekologickým využíváním trvalých travních porostů, s výrobními a ekonomickými výsledky agrárního sektoru v ČR a ve státech EU aj. vytváření tržních podmínek a s přípravou vstupu ČR do EU.

V rámci zahraničních stáží působil i na Univerzitě Karla Marxe v Lipsku, Institutu agrární ekonomiky Univerzity Göttingen, Technické univerzitě Müchen ve Freising-Weihenstephan.

Byl velmi aktivní, pracovitý, skromný, spolehlivý a empatický spolupracovník.

Vzpomínáme a nezapomeneme.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality