Nejen ve stáji aneb o životě hospodářských zvířat

Ve dnech 2. až 27. března  2020 se uskuteční v Knihovně Antonína Švehly v Praze 2 Slezské ulici druhý ročník zemědělské výstavy na téma chov hospodářských zvířat, pořádaný Zemědělským svazem České republiky v rámci projektu Zemědělství žije! Výstava bude obohacena o informace o původních nezušlechtěných plemenech zvířat,  zařazených do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. je podle zákona MZE garantem a koordinátorem programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat.


Cílem výstavy je přiblížit život hospodářských zvířat veřejnosti, nejen studentům a dětem ukázat proč je důležité zachovat zemědělskou výrobu, ale také odbourat mýty o zemědělství.

Výstavu doplní nejen ukázky plemen hospodářských zvířat, ale i model farmy pro skot, krmiva či ušní známky. Dozvíte se, že dojnice mají ve stájích postýlky či jak vypadá dojící robot a jak pomáhají moderní technologie v chovech a jak mohou pomáhat čipy zvířat. Díky moderním technologiím mají zvířata více pohodlí, než si mnozí myslí.

Výstava je podpořena Ministerstvem zemědělství, ale i chovatelskými svazy a Českomoravskou společností chovatelů, a Knihovna Antonína Švehly, která ukáže i několik zajímavostí z historického knižního fondu právě s tématikou chov hospodářských zvířat.

 

Zveme vás ve čtvrtek 5. března na besedu WELFARE SKOTU A PRASAT a EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA. Beseda se sukuteční v rámci výstavy v Knihovně Antonína Švehly v budově ÚZEI.

Program:

Welfare v chovu dojnic
Ing. Matúš Gašparík, Ph.D., Katedra chovu hospodářských zvířat, FAPPZ, ČZU v Praze

Welfare v chovu prasat
doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., Katedra chovu hospodářských zvířat, FAPPZ, ČZU v Praze

Ekonomika výroby mléka
Ing. Jan Syrůček, Ph.D., VÚŽV Uhříněves

 

POZVÁNKA 5. BŘEZNA 2020

Beseda bude probíhat v rámci výstavy, děti předškolního a školního věku vítány, připravujeme pro ně samostatný program – beseda o chovu zvířat, poznávací a výtvarná soutěž, hrací koutek.

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce