Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v médiích

V roce 2019 bylo o Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. zaznamenáno celkem 243 příspěvků, jejichž celkový mediální dopad činil 83 GRP (tedy cca 7 a půl milionu potenciálních přečtení). Medializace napříč jednotlivými měsíci byla relativně vyrovnaná, pouze v únoru newslettery listu Zemědělec zvaly čtenáře na semináře o různých agrárních tématech, čímž jeho publicitu navýšily.


Co se týče skladby médií, početně dominovaly tituly Náš chov a Zemědělec, spadající do odborných webů a tisku (dohromady 68 %) v rámci vydavatelství Profi Press. Optikou počtu příspěvků následovaly zpravodajské weby, které zaujaly nadpoloviční většinu v dopadu na čtenáře. Můžeme mezi nimi jmenovat třeba iDNES.cz, iHNed.cz, blesk.cz či novinky.cz, které poskytovaly vyjádření představitelů VÚŽV k různým tématům populárnějšího rázu (např. klecové chovy, klimatická změna, inteligence prasat apod.). Lidové noviny a lidovky.cz pak dávaly prostor biologovi VÚŽV Jaroslavu Petrovi, který se kromě agrárních témat věnoval také vědě.


 

 

Mediální dopad vyjadřuje míru zásahu příspěvku mezi čtenáři, posluchači či diváky a vychází z pravděpodobného oslovení podílu populace starší 15 let, kterou v ČR tvoří 9 milionů obyvatel. Tento parametr vychází především ze čtenosti a sledovanosti jednotlivých médií, zároveň u tisku zohledňuje umístění článku v rámci titulu.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality