VÚŽV vydává Ročenku za rok 2019

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. vydal  publikaci, tzv. Ročenku, ve které je zpracován přehled významných událostí, úspěchů, ocenění, publikačních výsledků a propagačních a prezentačních aktivit VÚŽV realizovaných v roce 2019. V letošním roce je Ročenka zpracována netradičním způsobem, je vydána ve dvou publikacích, brožurách.


Publikace „U NÁS VE VÚŽV“ je  především marketingovou propagací. Zde najdete nejen přehled činnosti jednotlivých oddělení VÚŽV resp. pracovních týmů, ale i prezentaci online poradny, transferu výsledků výzkumu do praxe, certifikovaných metodik, experimentálního zázemí, včetně popularizace vědy směrem k dětem, studentům a veřejnosti.

Věříme, že se vám budou obě publikace líbit.

 

Ročenka ke stažení.

U NÁS VE VÚŽV


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality