Odborný kurz pro odbornou činnost se specializací – Inseminace u prasat

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, pořádá ve spolupráci se společností Chovservis a.s. Hradec Králové odborný kurz pro odbornou činnost se specializací  „Inseminace u prasat“.  Kurz se bude konat ve dnech 6. až 8. října 2020  v areálu Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kostelci nad Orlicí.

Stupeň I.: Inseminace prasat

Varianty kurzu:

    • 2 denní pro účastníky, kteří absolvovali obor vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví a skupiny 43 Veterinářství a veterinární prevence
    • 3 denní pro ostatní, kteří nesplňují podmínky vzdělání v oboru

Cena kurzu:

    • 2 dny: 1050,- Kč
    • 3 dny: 1400,- Kč

Bližší informace na tel. 494 323 291  nebo e-mailu: kostelec@nullvuzv.cz

Vyplněné a podepsané přihlášky zasílejte do 30.9.2020 na adresu:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
Oddělení chovu prasat
Komenského 1239
517 41 Kostelec nad Orlicí

nebo na e-mail:  kostelec@nullvuzv.cz


POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA


 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce