Podzimní práce na polích farmy Netluky, účelového hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i., jsou v plném proudu

Rostlinná výroba farmy v Netlukách na okraji Prahy je orientována především na produkci jadrných a objemných krmiv v potřebné kvalitě, sortimentu a množství pro potřeby živočišné výroby. Bylo dokončeno senážování třetí seče vojtěšek, silážování kukuřice , následuje orba a příprava pole pod ozimy.


Prioritou v rostlinné výrobě je pro farmu půda, držení půdní úrodnosti a zabránění erozi půdy.

Díky zapravování statkových hnojiv se do půdy vrací značná část živin odebraných z půdy pěstováním a sklizní zemědělských plodin.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality