Bonitace šlechtitelského chovu prasat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kostelci nad Orlicí

Ve čtvrtek 24. září 2020 se konala pravidelná bonitace nukleového chovu přeštických černostrakatých prasat v Kostelci nad Orlicí. S ohledem na aktuální hygienická opatření se bonitace zúčastnili pouze pracovníci oddělení chovu prasat, hodnotící komise a studenti ze Střední zemědělské školy v Kostelci nad Orlicí, kteří se v rámci své praktické výuky podíleli na nutných přípravných pracích.


Zvířata předvedla zootechnička chovu Ing. Jana Truněčková. Hodnotící komise –  Ing. Kolář a Ing. Homoláč z plemenářské organizace Chovservis, a. s. Hradec Králové – velmi pozitivně hodnotila předvedená zvířata, zejména po stránce exteriérových vlastností. Rovněž vzrůstající trend reprodukční užitkovosti chovu byl hodnocen kladně.

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě akce podíleli – pracovníkům oddělení chovu prasat, studentům a jejich pedagogům a také hodnotící komisi, bez jejiž účasti by se bonitace nemohla realizovat.


 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality