Zveme Vás na on-line seminář Zdraví dojeného skotu

On-line forma semináře „Zdraví dojeného skotu“ organizovaného v rámci projektu České technologické platformy pro zemědělství, se uskuteční 20. října 2020 od 10:30.  Projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, partnerem organizátora, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., je  Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi.ODKAZ NA ON-LINE PŘIPOJENÍ
POZVÁNKA

PROGRAM

10.30 – 10.45
Novinky ve službách ČMSCH, a. s.
Ing. David Lipovský (ČMSCH, a. s.)

10.45 – 11.00
Druhý rok projektu Fit cow
doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc. (Svaz chovatelů holštýnského skotu, z. s.)

11.00 – 11.15
Novinky v projektu plošné genotypizace plemenic českého strakatého skotu
Ing. Pavel Král (Svaz chovatelů českého strakatého skotu, z. s.)

11.15 – 11.30
Vhodně zvolený a kvalitně odebraný zdroj DNA – podmínka plošné genotypizace, časté chyby v odběrech vzorků
Ing. Daniela Schröffelová, CSc. (ČMSCH, a. s.)

11.30 – 11.45
Základní principy odhadu plemenných hodnot
Ing. Ludmila Zavadilová, CSc. (VÚŽV)

11.45 – 12.00
Zkušenosti se znaky zdraví v zahraničních šlechtitelských programech
prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D. (VÚŽV)

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce