Využití čekanky obecné ve výživě a krmení králíků

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. vydává novou certifikovanou metodiku autorů Volek Z. – Uhlířová, L. – Tůmová E. „Využití čekanky obecné ve výživě a krmení králíků“. Cílem metodiky je poskytnout informace o využití sušeného kořene čekanky obecné, nejbohatšího zdroje fruktanů inulinového typu (rozpustná vláknina) ve výživě odstavených králíků.


Metodika si klade za cíl ukázat, že čekanka obecná může sehrávat významnou úlohu z pohledu příznivého vlivu na trávicí trakt králíka, zdravotní stav a tím dobrých životních podmínek zvířat, s uspokojivým dopadem na užitkové parametry. Nabízí různé pohledy na využití sušeného kořene čekanky, ať už jako přídavek k restrikční krmné dávce či coby komponenty krmných směsí, a jako celek tak přináší nové informace.

Metodika je určena pro výrobce krmných směsí, chovatele králíků, zemědělské poradce či vzdělávací instituce. Výrobci krmných směsí si mohou uvedenými postupy rozšířit spektrum krmných komponent, které používají pro krmné směsi králíků. Chovatelé králíků mohou novými postupy uvedenými v metodice snížit zdravotní rizika zvířat a tím některé náklady spojené s chovem. Pro zemědělské poradce bude metodika sloužit jako další zdroj nových informací a vzdělávací instituce mohou informace předkládané v metodice využívat jako další podpůrný učební materiál.


https://vuzv.cz/publikace/vyuziti-cekanky-obecne-ve-vyzive-a-krmeni-kraliku

 

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality