Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti – výstava online

Národní zemědělské muzeum v Praze pro Vás připravilo online výstavu Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti. Jednadvacet informačních panelů je věnováno problematice uchovávání genetických zdrojů v zemědělství. Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů, tedy Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. a dalšími partnery Národního programu.


Výstava se konala na střeše Národního zemědělského muzea v Praze na podzim roku 2019 a v měsících červenec a srpen 2020 v Národním zemědělském muzeu Kačina.

Celou výstavu si můžete prohlédnout na www.nzm.cz.

 


 

OD ČERVINKY PO KRAŇKU

 

NÁRODNÍ REFERENČNÍ STŘEDISKO
PRO GENETICKÉ ZDROJE ZVÍŘAT

 


 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce