Výzkumný ústav živočišné výroby na on-line Noci vědců v Národním zemědělském muzeu v Praze

Již čtvrtým rokem se konala v Národním zemědělském muzeu v Praze  unikátní akce, Noc vědců, která v jeden večer propojuje evropské vědecké a vzdělávací instituce. Protože je muzeum zavřené, připravilo společně se zemědělskými univerzitami a výzkumnými institucemi on line přednášky, webinář, vzdělávací videa, prezentace. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi se do Noci vědců zapojil prezentací „Moderní metody výživy pro pohodu krav aneb Kraviny do kravína“.

PREZENTACE KE STAŽENÍ zde.


 

 

Všechny aktivity Noci vědců v Národním zemědělském muzeu jsou dostupné ke zhlédnutí online.

 

 


 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality