Webinář na téma Farmářský den

V letošním roce nám současná, nepříznivá epidemiologická situace neumožnila uspořádat již tradiční  listopadový Farmářský den ve Velké Chyšce.  Proto jsme se rozhodli s partnerem, spoluorganizátorem, Českou technologickou platformou pro zemědělství, uspořádat webinář na téma Farmářský den, který se uskutečnil v úterý 8. prosince 2020.


Webinářem provázel garant Farmářského dne Ing. Václav Kudrna, CSc., který po krátkém úvodu Ing. Lenky Rychlé z České technologické platformy přivítal více než 44 posluchačů.

Téma přednášek:

HOSPODAŘENÍ SE ŽIVINAMI A ORGANICKOU HMOTOU V PŮDĚ
Ing. Jan Klír, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.

MANAGEMENT TRANZITNÍHO OBDOBÍ DOJNIC
doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl.ECBHM, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

PERSPEKTIVY PRODUKCE MLÉKA A JEHO EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST
Ing. Jan Syrůček, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality