ČEKANKA OBECNÁ VE VÝŽIVĚ KRÁLÍKŮ

Blankytně modrá čekanka obecná, známá jako skromná léčivka, může být velmi prospěšná i ve výživě odstavených králíků.
Pozornost odborníků, zabývající se výživou zvířat, se v poslední době zaměřuje na lepší poznání nutričních potřeb a optimalizaci dietních doporučení. Lze tak zvýšit resistenci zvířat k poruchám trávení, což zejména v případě intenzivně chovaných králíků představuje známý problém.

Plošné používání krmných antibiotik, které v minulosti řešilo poruchy trávení, již nelze používat. Proto se nutriční specialisté zabývají detailním sledováním účinků různých krmných doplňků. V této souvislosti mluvíme o tzv. precizní výživě.

Sušený kořen čekanky představuje nejbohatší zdroj fruktanů inulinového typu - rozpustné vlákniny. Dle nedávných výzkumů lze říci, že přídavek kořene této rostliny pozitivně ovlivňuje trávicí trakt králíka, aniž by omezil jeho užitkovost.

Využití kořene čekanky obecné v krmných směsích pro králíky bylo ústředním tématem nedávného společného výzkumu týmů z VÚŽV a ČZU. Z výsledků výzkumu vyplývá, že sušený kořen čekanky lze využít jako doplněk k omezenému množství krmné směsi pro odstavené králíky nebo je možné čekanku využít jako komponentu krmných směsí, a v tomto případě krmit zvířata ad libitum. V obou případech dochází k příznivému ovlivnění mikrobiální aktivity ve slepém střevě králíka, zvyšuje se resistence zvířat k poruchám trávení a zlepšuje se konverze krmiva.

Samozřejmě, že čekanka není „lékem“ na všechny infekce a patologie trávicího traktu. Čekanku lze spíše vnímat jako moderní prvek v krmení zvířat, kde spolu s přítomností lupiny bílé v krmné směsi, tvoří základ zdravé výživy králíků.

 

VÚŽV v.v.i. > Věda populárně