Veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA se uskuteční v roce 2022

Mezi plánované a připravované akce Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. byla v roce 2021 i aktivní účast na mezinárodním veletrhu TECHAGRO na brněnském výstavišti.  V důsledku přetrvávající nepříznivé epidemické situace a vládních opatření, která neumožňují realizaci plnohodnotného veletrhu se vedení Veletrhů Brno a.s. dohodlo s partnerskými oborovými svazy na zrušení veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA 2021 a jejich konání v roce 2022 v termínu 3. – 7. dubna.

 


Veletrhy ANIMAL TECH, Národní výstavy hospodářských zvířat a Národní výstavy myslivosti budou přesunuty do termínu 27. – 30. června 2021.

Obě akce se tak vracejí k původní dvouleté periodicitě a střídání oborově zaměřených veletrhů pro rostlinnou výrobu a lesnictví v sudých letech a veletrhů pro živočišnou výrobu v letech lichých.


 

VELETRHY BRNO

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce