Krmiva, krmné směsi a technika krmení v intenzivních a zájmových chovech králíků

V rámci knižní edice Agrární komory České republiky právě vychází odborná knižní novinka autorského kolektivu doc. Ing. Zdeňka Volka, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. „Krmiva, krmné směsi a technika krmení králíků v intenzivních chovech a drobnochovech“.


doc. Ing. Zdeněk Volek, Ph.D.

Krmiva, krmné směsi a technika krmení v intenzivních a zájmových chovech králíků

 

PUBLIKACE KE STAŽENÍ

ISBN: 978-80-88351-18-4


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality