Knižní novinky autora Ing. Radko Loučky, CSc. z edice Agrární komory ČR

V rámci knižní edice Agrární komory České republiky právě vychází dvě odborné knižní novinky Ing. Radko Loučky, CSc. „Jak zajistit vhodnou fermentaci v silážích a v bachoru dojnic“ a „Vlci v české krajině – zdroj sporů“.


Vlci v české krajině – zdroj sporů

V naší knize jsme se pokusili shrnout velmi obsáhlou problematiku a rozdělit jí do několika kapitol. V té první je představení současného stavu, v té druhé jsme se pokusili vysvětlit, že pro řešení problematiky je třeba lépe poznat a chápat vlky, ale i ovce a způsoby jejich chovu, další část knihy, ta nejdůležitější, je věnována návrhům opatření, která by měla situaci alespoň částečně řešit, aby problematika nepřerostla v nutnost řešení radikální, tedy opětné hubení chráněného zvířete, případně až k jeho úplnému opětovnému vymizení z naší přírody. Nebo naopak dosažení nadměrného výskytu predátora, který již nelze zvládnout a ke kterému se iniciační strana již přestane znát. Paradoxně čím lépe se nám podaří chránit hospodářská zvířata před vlky, tím lépe ochráníme i vlky.

Problematika je velmi aktuální – její řešení je nevyhnutelné. Doufejme, že k tomu přispěje i tato kniha, kterou vydává Agrární komora ČR a finančně ji podporuje Ministerstvo zemědělství.

PUBLIKACE

 

Jak zajistit vhodnou fermentaci v silážích a v bachoru dojnic

Aby byly dojnice zdravé a výkonné a dávaly hodně kvalitního mléka, musí jim dobře fungovat celý zažívací trakt, především bachor. Proto, aby jim bachor dobře fungoval, musí být zásobován plnohodnotnou, vyváženou, dlouhodobě stabilní a prosliněnou krmnou dávkou. Čím vyšší požadavky se na produkci dojnic kladou, tím blíže je bachor ke hraně zlomu, kdy přestane dobře fungovat se všemi důsledky, které z toho plynou. Stejně jako vědci z různých míst světa hledají způsoby definování a možného ovlivnění této hranice, tak se o to snažíme i my ve Výzkumném ústavu živočišné výroby ve spolupráci s těmi, kdo o to mají zájem. Velmi si vážíme podpory MZe projektů, které řešíme.

PUBLIKACE

VÚŽV v.v.i. > Aktuality