Výzva na zapojení podniků do dotazníkového šetření výroby mléka v ČR za rok 2020

V rámci každoročního nákladového šetření výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi probíhá v současné době sběr dat od zemědělských podniků s chovem dojeného skotu v České republice. Budeme rádi, pokud se do našeho šetření zapojíte. V případě Vašeho zájmu prosím vyplňte a zašlete nám přiložený dotazník s údaji za Váš podnik za rok 2020 nejpozději do pátku 9. dubna 2021.


 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se dlouhodobě zabývá šetřením a vyhodnocováním ekonomických ukazatelů výroby mléka v České republice. Cílem šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry. Již od roku 2007 sbíráme každoročně prostřednictvím dotazníku produkční a ekonomické údaje od zemědělských podniků s chovem dojeného skotu. Údaje zpracováváme a zapojeným účastníkům zasíláme výsledky jejich podniku, anonymní mezipodnikové srovnání a zprávu, která sumarizuje výsledky a poskytuje také informace o trhu s mlékem v ČR a v EU.

Více informací včetně návodu na vyplnění dotazníku a zprávy z minulého ročníku je k dispozici zde: https://vuzv.cz/rentabilita-vyroby-mleka/


 

DOTAZNÍK K VYPLNĚNÍ

 

 

Vyplněný dotazník prosím zašlete nejpozději do pátku 9. dubna 2021:

  • poštou na adresu: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Přátelství 815, 104 00 Praha – Uhříněves
  • nebo na e-mail: syrucek.jan@nullvuzv.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jan Syrůček, Ph.D. , tel. 267 009 529, syrucek.jan@nullvuzv.cz

VÚŽV v.v.i. > Aktuality