Plenární zasedání Odboru živočišné výroby České akademie zemědělských věd

Předseda Odboru živočišné výroby (OŽV) České akademie zemědělských věd (ČAZV) doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. uspořádal dne 23. 3. 2021 plenární zasedání OŽV ČAZV. Na plenárním zasedání proběhlo shrnutí činnosti odboru OŽV ČAZV v roce 2020: činnosti programových rad a hodnotitelských  komisí veřejných soutěží; recenzní řízení vědeckých publikací; publikační činnosti, vzdělávání a poradenství; příprava výzkumného směru živočišné produkce do koncepce VaV 2023+; vyhodnocení soutěže Ceny ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje a vyhodnocení soutěže Ceny ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce.


Dále proběhla informace k činnosti časopisu Czech Journal of Animal Science (CJAS) – vývoj IF CJAS, citovanost článků, články nejvíce citované, struktura článků publikovaných v roce 2020, propagace CJAS v roce 2020. Členové ČAZV byli také informováni o průběhu nadcházejících voleb předsednictva a výborů odborů ČAZV.

Na plenárním zasedání OŽV ČAZV také vystoupili: Mgr. Jan Radoš, ředitel Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání s prezentací na téma „Aktuální informace z NAZV“ a Ing. Jan Syrůček, Ph.D., vědecký pracovník VÚŽV z oddělení Chovu skotu s prezentací na téma „Ekonomické aspekty výroby mléka“.

Na závěr plenárního zasedání proběhla informace o udělených oceněních v roce 2020 a dále proběhlo virtuální předání ocenění členům OŽV ČAZV nominovaných v roce 2021.


Vzhledem k aktuální situaci vyhlášeného nouzového stavu ČR v souvislosti s pandemií Covid-19 proběhlo plenární zasedání OŽV ČAZV online přes platformu MS Teams.

 

 

Schválená ocenění v roce 2021

Děkovný dopis

prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc., VÚŽV Praha Uhříněves
Ing. Jan Hájek, CSc., VÚŽV Kostelec nad Orlicí
prof. Ing. František Louda, DrSc., Praha Chodov
prof. Ing. Jan Frelich, CSc., ZF JU České Budějovice
prof. Ing. Antotnín Stratil, DrSc., ÚŽFG AV ČR Liběchov
Ing. Václav Hrubý, CSc., ČAZV Praha
prof. Ing. Ladislav Hetenyi, DrSc., SAPV – VÚŽV Nitra
Ing. Gustav Chládek, CSc., AF MENDELU Brno
prof. Dr. Ing. Oto Hanuš, VÚM Praha

Bronzová medaile

doc. Ing. Boris Hučko, CSc., FAPPZ ČZU Praha
doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D., VÚŽV Praha Uhříněves
doc. Ing. Pavel Veselý, CSc., AF MENDELU Brno

Čestné uznání

Ing. Miroslav Rozkot, CSc., VÚŽV Kostelec nad Orlicí

Stříbrná medaile

Ing. Radko Loučka, CSc., VÚŽV Praha Uhříněves

VÚŽV v.v.i. > Aktuality