Aktuální otázky chovu prasat

Zveme Vás na webinář na téma „Aktuální otázky chovu prasat z pohledu výzkumu, chovatele, veterinárního lékaře, výživáře, producenta vepřového masa a biosecurity“. Webinář připravuje Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. a uskuteční se 29. dubna 2021 od 9,00 hodin.


29. 4. 2021 Aktuální otázky chovu prasat

Aktuální otázky chovu prasat z pohledu výzkumu
Ing. Miroslav Rozkot, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Praha, oddělení chovu prasat, Kostelec nad Orlicí

Aktuální otázky chovu prasat z pohledu chovatele
Ing. Jan Stibal, Svaz chovatelů prasat, z.s.

Aktuální otázky chovu prasat z pohledu veterinárního lékaře
MVDr. Jonáš Vaňhara, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Klinika chorob přežvýkavců a prasat

Aktuální otázky chovu prasat z pohledu výživáře
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Ústav výživy zvířat a pícninářství

Aktuální otázky chovu prasat z pohledu producenta vepřového masa
doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Aktuální otázky chovu prasat z pohledu biosecurity
doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha, oddělení technologie a techniky chovu hospodářských zvířat


ODKAZ – REGISTRACE

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce