Českomoravská společnost chovatelů, a. s. vydává Ročenku chovu skotu v České republice za rok 2020

Již tradiční ročenku chovu skotu, nyní s výsledky za rok 2020, právě vydává Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Ročenka poskytuje ucelený přehled o hlavních výsledcích a ukazatelích v chovu skotu v roce 2020 a poukazuje na hlavní trendy v tomto významném odvětví v posledních několika letech. Na jejím zpracování se podílel Ing. Jan Syrůček, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi.

V roce 2020 ovlivnilo většinu sektorů národního hospodářství, vč. agrárního působení celosvětové pandemie koronaviru. V chovu skotu v tomto nelehkém roce nedošlo k zásadnější změně v početních stavech hlavních kategorií skotu. Produkce mléka se meziročně zvýšila, ale negativně se do ekonomiky produkce promítla ve srovnání s rokem předešlým nižší výkupní cena mléka. Nižší byly též meziroční ceny jatečného skotu.

I v roce 2020 bylo významnou položkou agrárních vývozů mléko a živý skot. Z databází ústřední evidence vyplývá, že se k 31. 12. 2020 choval skot v 18 443 podnicích a ke stejnému datu bylo v ústřední evidenci 1 416 497 kusů skotu.

   Ročenka chovu skotu za rok 2020 je ke stažení zde.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality