Pracovní seminář „IMMUNOGENETICS AND LIVESTOCK BREEDING FOR DISEASE RESISTANCE“

Zveme Vás na seminář IMMUNOGENETICS AND LIVESTOCK BREEDING FOR DISEASE RESISTANCE, který se uskuteční  ve dnech 23. a 24. listopadu 2021 online ve dvou blocích od 14.00 do 18.00. Cílem setkání je shrnutí nedávného vývoje v imunogenetice a ověření možností pro přenos těchto poznatků do oblasti šlechtění hospodářských druhů. Je třeba předpokládat, že v budoucnu dojde k integraci s algoritmy pro hodnocení zvířat a se šlechtitelskými postupy. Předpokládá se použití platformy Zoom.

Klíčové přednášky:

MHC in livestock species and the IPD-MHC database
Dr. Sabine Hammer, University of Veterinary Sciences, Viena

Coronaviruses and antiviral resistance in Felidae
Prof. Petr Hořín, Veterinární Univerzita, Brno

Bovine coronaviruses and the associated diseases
Prof. Anastasia Vlasova, Ohio State University, Columbus

Functional diversity of KIR and MHC in livestock species
Dr. John Schwartz, The Pirbright Institute, Pirbright

Overview of the avian TLR
Doc. Michal Vinkler, Přírodovědecká fakulta UK, Prague

Integrating functional genetics and genomic selection
Prof. Luc Janss, Center for Quantitative Genetics and Genomics, Aarhus University, Tjele

Mapping of the avian flu resistance
Dr. Wioleta Drobik-Czwarno, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw

Prezentace:

Vítány jsou prezentace (celkem 15 minut včetně diskuse) zaměřené na pokrok v pochopení a modelování funkce imunitních genů a příspěvky ilustrující současné koncepce ve šlechtění na zdravotní znaky.  Registrace a podání abstraktů jsou možné na registrační stránce (REGISTRACE) či přímo přes e-mailovou adresu (VZOR).

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce