Zveme Vás do Poděbrad na seminář Alternativní chov prasat

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Vás zvou na seminář Alternativní chov prasat. Seminář se koná 9. listopadu 2021 ve Střední zemědělské škole a Střední odborné škole v Poděbradech.


PROGRAM:

Registrace od 9:00

Alternativní chov prasat – příklady a perspektivy
Ing. Rozkot Miroslav, CSc. (VÚŽV)

Výkrm přeštických prasat na pastvě
Ing. Dostálová Anne (VÚŽV)

Mechanizace v alternativním chovu prasat
Ing. Michal Karmazín (Agrico Třeboň)

Molekulární genetika v selekci proti kančímu pachu
Mgr, et Mgr. Falková Lenka, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)

Přeštické černostrakaté prase – od historie po současnost
Ing. Weisbauerová Eva, Ph.D. (VÚŽV)

Kastrace selat v alternativním chovu
MVDr. Fajt Zdeněk, Ph.D. (Veterinární univerzita Brno)

Oběd

POZVÁNKA

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce