Výchovně vzdělávací program Škola na farmě v roce 2022

Velmi úspěšný a žáky oblíbený výchovně vzdělávací program Škola na farmě připravujeme i v roce 2022, a to v jarním i podzimním cyklu. Cílem projektu, který vychází z motta: „Raději jednou vidět než stokrát slyšet“, je populární formou seznámit žáky základních škol se základy chovu hospodářských zvířat v provozních podmínkách farmy, zprostředkovat kontakt se zvířaty a ukázat jejich životní projevy a potřeby, které musí současný chov zajistit v zájmu pohody a zdraví zvířat. Program byl v roce 2021 podporován hl. m. Praha.


Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se v návaznosti na vědeckou a výzkumnou činnost věnuje i dalším aktivitám zaměřených na děti, mládež a širokou veřejnost.


PROGRAMY PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST

 

Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce a zároveň připojujeme přání všeho dobrého, především pevného zdraví a rodinné pohody, Vám i Vašim blízkým.


 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce