Výsledky výzkumu, doporučené praktiky a postupy pro chovatele, projektanty, manažery, ale i studenty, v deseti certifikovaných metodikách 2021

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. vydal v roce 2021 deset certifikovaných metodik. Metodiky jsou určeny nejen pro chovatele, projektanty, manažery, ale i pedagogy a studenty. Každoročně do výčtu titulů certifikovaných metodik přibývají zajímavá témata. Certifikované metodiky jsou ke stažení na https://vuzv.cz/publikace-edicni.

 

CERTIFIKOVANÉ METODIKY 2021

Druh výsledku „Metodika“ je definován Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v Metodice hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády dne 8. února 2017 č. 107 a její samostatné přílohy č. 4 schválené usnesením vlády dne 29. listopadu 2017 č. 837.


CERTIFIKOVANÉ METODIKY 2008 – 2021


2021

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. V UHŘÍNĚVSI. Vliv moučky z cvrčka domácího (acheta domesticus) na kvalitu masa kuřat. Autoři: ENGLMAIEROVÁ, Michaela, SKŘIVANOVÁ, Věra a SKŘIVAN, Miloš. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-259-2.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. V UHŘÍNĚVSI. Selekční indexy prasat s novými funkčními znaky. Autoři: KRUPOVÁ, Zuzana, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPA, Emil a PŘIBYL, Josef. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-253-0.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Silážní přísady a přípravky. Autoři: LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona, HOMOLKA, Petr, VÝBORNÁ, Alena, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra a KOUKOLOVÁ, Veronika. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-248-6.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. V UHŘÍNĚVSI. Spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIRS) u nativních krmiv, výkalů a mléka. Autoři: LOUČKA, Radko, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, KOUKOLOVÁ, Veronika, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena, GAISLEROVÁ, Marie, HOMOLKA, Petr, JAMBOR, Václav, NEDĚLNÍK, Jan a LANG, Jaroslav. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-256-1.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad genomických plemenných hodnot na zvýšení odolnosti vůči klinické mastitidě u holštýnského skotu. Autoři: ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva a KRUPOVÁ, Zuzana. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-250-9.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad genomických plemenných hodnot pro délku březosti u holštýnského skotu. Autoři: KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila, KLÍMOVÁ, Anita a KRUPOVÁ, Zuzana. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-255-4.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. V UHŘÍNĚVSI. Genetické skupiny mateřských plemen prasat. Autoři: ŽÁKOVÁ, Eliška, VOSTRÝ, Luboš, KRUPOVÁ, Zuzana a KRUPA, Emil. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-260-8.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. V UHŘÍNĚVSI. Infračervená termografie. Specifika a správné postupy měření živých objektů. Autoři: KNÍŽKOVÁ, Ivana a KUNC, Petr. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-258-5.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. V UHŘÍNĚVSI. Spolehlivost plemenných hodnot pro výsledky testace masných býků v odchovnách masného skotu. Autoři: SVITÁKOVÁ, Alena, VESELÁ, Zdeňka, BRZÁKOVÁ, Michaela a NOVOTNÁ, Alexandra. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-257-8.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. V UHŘÍNĚVSI. Preventivní opatření ke zvýšení úrovně biosekurity proti šíření afrického moru prasat. Autoři: NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela, PRODĚLALOVÁ Jana. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-266-0.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality