Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.  přidruženým členem spolku Transfera.cz

Jedním z přidružených členů, pracovišť zaměřených na transfer technologií a znalostí v České republice, které sdružuje spolek Transfera.cz, se stal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi. Spolek Transfera.cz je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v České republice s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a znalostí a jejich rozvoji.

Tato platforma s širokou základnou znalostí a zkušeností hájí zájmy transferové komunity na národní úrovni, organizuje vzájemnou spolupráci mezi akademickými transferovými pracovišti, aplikační sférou a státní správou, spravuje společnou databázi technologií pro přímé použití v praxi i možné spolupráce a spolupořádá národní i mezinárodní akce, které se problematice transferu věnují.

Spolek Transfera.cz od roku 2020 pořádá národní akci Transfera Technology Day propojující českou vědu a business prostředí. Tvůrci nových vědeckých výstupů při ní obdrží cennou zpětnou vazbu investičních partnerů, kteří zhodnotí komerční potenciál předložené technologie.

www.transfera.cz 

 

 

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality